پروژه های در حال فروش

وانورا پارک سالامیس

پروژه وانورا پارك سالاميس ،كه درمسافتی نزديك به دريا،شهر افسانه اى و باستانى سالاميس،محل جشنواره ،پارك،محل پيك نيك ،كافه ها ،رستورانها قرار دارد فرصتى بي نظير براى سرمايه گذارى و زندگى ميباشد.اين پروژه شامل واحدهاى دو خوابه و سه خوابه و مغازه ميباشد

وانورا پارک سالامیس

پروژه وانورا پارك سالاميس ،كه درمسافتی نزديك به دريا،شهر افسانه اى و باستانى سالاميس،محل جشنواره ،پارك،محل پيك نيك ،كافه ها ،رستورانها قرار دارد فرصتى بي نظير براى سرمايه گذارى و زندگى ميباشد.اين پروژه شامل واحدهاى دو خوابه و سه خوابه و مغازه ميباشد

پروژه وانورا پارك سالاميس ،كه در نزديكى شهر افسانه اى و باستانى سالاميس،دريا،محل جشنواره ،پارك،محل پيك نيك ،كافه ها ،رستورانها قرار داردفرصتى بي نظير براى سرمايه گذارى و زندگى ميباشد
اين پروژه شامل واحدهاى دو خوابه و سه خوابه و مغازه ميباشد آپارتمان دوخوابه بین٧٩- ٧٣ متر مربع - ٣خوابه ١٠٠ متر مربع ومغازه ها ٦٦متر مربع میباشد
-آپارتمانهای سه خوابه رو به استخر و دو خوابه ها و مغازه ها رو به جاده و پارك هستند

  • کمد لباس
  • پارکینگ
  • زیرساخت های تهویه مطبوع
  • سیستم های ماهواره ای واینترنت مرکزی
  • گزینه های مختلف انتخاب رنگ سرامیک و چوب
  • آسانسور
  • آستانه پنجره ها با مرمر طبیعی
  • شیشه دو جداره / پنجره آلومینیوم PVC
  • نرده شیشه ای
  • آبگرمکن برقی
اطلاعات

فرم درخواست