منابع انسانی

مشاغل مورد نیاز و درخواست

منابع انسانی
گروه اوزون

آیا می خواهید با ما همکاری کنید؟

اگر می خواهید به تیم قدرتمند ، پویا و خلاق ما بپیوندید ، می توانید شغل مورد نظر خود را انتخاب کنید و درخواست خود را ارسال کنید

مشاغل مورد نیاز

 ما به دنبال معماران ، طراحان داخلی ، هم تیمی های مهندس عمران برای بخش پروژه

و فروشندگان برای بخش بازاریابی و حسابداربرای بخش حسابداری هستیم


آیا می خواهید به تیم ما بپیوندید؟