خرید خانه در قبرس

برای درک پویایی بازار املاک و مستغلات قبرس شمالی ، قبل از هر چیز لازم است به افرادی که در این جزیره زندگی می کنند نگاهی بیندازیم. حدود 300000 نفر که در این جزیره زندگی می کنند قبرسی هستند. با اضافه کردن مهاجران و دانشجویان این جمعیت به 600000 نفر می رسد. مالکیت املاک در قبرس شمالی برای بیگانگان راحت تر از گذشته شده است ، در نتیجه این امر ، علاقه سرمایه گذاران خارجی به املاک و مستغلات در این جزیره افزایش داده است